Lokalita

Město Rajhrad je jedinečné svým názvem, polohou, historií, velkomoravským hradištěm, dvěma kláštery, Památníkem písemnictví na Moravě, Hospicem sv. Josefa, výtečnými kuchyněmi a pohostinností zdejších restaurací a v neposlední řadě také lidmi, kteří v něm žijí. Místní jméno Rajhrad, které domácí vyslovují „Réhrad“, pochází z obecného pojmenování „rajský hrad“ ve smyslu pěkný či silný hrad. Žije zde zhruba 3500 obyvatel a má velmi dobrou občanskou vybavenost ( škola, školka, zdravotnické zařízení...) Výhodou Rajhradu je příjemná blízkost a jednoduchá dostupnost metropole Moravy, města Brna, kde většina Rajhradských studuje a pracuje.


Zvětšit mapu

Rajhrad, ve kterém žije téměř tři tisíce obyvatel, se velmi rychle rozrůstá. Zdejší lidé, vybavení nebývalým smyslem pro humor, se sdružují v mnoha aktivních spolcích, jejichž činnost daleko přesahuje hranice města, např. místní fotbalisté v RAFK, šermíři v Asmodeus, šachisté v TJ Sokol, sdružení maminek v Kalamajce, zpěváci v Rajhradském pěveckém sboru při farnosti, biliárdisté v TJ Orel, mnohostranní sportovci ve SPRS a nenahraditelná je Záchranná stanice dravých ptáků.

Cílem většiny návštěvníků a poutníků v Rajhradě je benediktinský klášter, který je nejstarším klášterem na Moravě a náleží k nejvýznamnějším moravským památkám. Průvodce po místních pamětihodnostech, jenž držíte v rukou, nabízí také další zajímavá místa našeho města a jeho bezprostředního okolí. Poznejte klášter sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova s jeho dramatickou historií i nevšední současností, vstupte na hřbitov, kde odpočívají nejvýznamnější osobnosti moravské historiografie a představení obou rajhradských klášterů, rozhlédněte se po starodávném městečku v nejstarší části města či obdivujte osudy dvakrát zaniklé a přece žijící vsi Čeladice. Také obě rajhradská vodní díla mlýn a pila v sobě nesou téměř tisíciletou stopu života obyčejných lidí v této od dávnověku osídlené lokalitě. Kostel Povýšení sv. Kříže a Základní škola TGM vypovídají o duchovním životě a vzdělávání v našem městě a Památník generála Kozyra je o jedné neuvěřitelné tragédii v poslední světové válce.

Město Rajhrad se postupně stává známou odpočinkovou zónou jižně od Brna. Jeho katastr je protkán pěšími cestami a cyklistickými stezkami, má nádherné okolí s mnoha zahradami, sady, vinohrady a oborami, s úchvatnými pohledy do daleké rovinaté krajiny s hektary úhledně obdělaných polí, napřímenou řekou Svratkou a klikatými mlýnskými náhony, totiž krajiny po pět tisíc let kultivované člověkem.